Corr-Tech Anticorrosion |

Druga część za nami

Działania trwały blisko cztery miesiące, a rozpoczęły się pod koniec listopada 2019 roku.

Wykonywaliśmy nie tylko izolację złączy spawanych gazociągu wysokiego ciśnienia, co jest zadaniem kluczowym przy większości naszych prac, ale również naprawialiśmy izolację metodą PUR na kształtkach. Stworzyliśmy również izolację kształtek metodą montażu trójwarstwowych taśm nawojowych na rurze czy izolację ziemia-powietrze.

Powierzchnie rur w miejscach, gdzie było to wymagane, zabezpieczaliśmy poprzez nałożenie systemu malarskiego oraz przeprowadziliśmy test szczelności wszystkich zamontowanych instalacji.