Corr-Tech Anticorrosion |

Zabezpieczanie rurociągów pod drogami

Rurociąg DN400 relacji Garki-Odolanów-Adamów już zabezpieczony w miejscu budowy nowej drogi w miejscowości Janków Przygodzki.