Corr-Tech Anticorrosion |

Zabezpieczenie antykorozyjne wszelkich konstrukcji stalowych

Mosty, wiadukty, kładki – przejeżdżamy po nich każdego dnia. Są to niezwykle ważne obiekty infrastruktury drogowej. Obiekty tego typu buduje się na wiele lat dlatego tak ważną rolę pełnią zabezpieczenia antykorozyjne, które są nowoczesną i trudną dziedziną wiedzy technicznej, która wymaga specjalistów do jej stosowania.