Corr-Tech Anticorrosion |

Gazociąg DN 1000 Gustorzyn-Wronów

W czerwcu 2022 roku na mocy porozumienia ze Stalprofilem przystąpiliśmy do działań związanych z powstaniem gazociągu Gustorzyn-Wronów, skupiając się na drugim etapie inwestycji. Uczestniczymy w pracach na odcinku Leśniewice – Rawa Mazowiecka.

Naszym głównym zadaniem jest izolacja spoin i montażowych rury przewodowej gazociągu wysokiego ciśnienia. Zajmujemy się także naprawami uszkodzeń mechanicznych izolacji fabrycznej. Szczelność zamontowanych izolacji sprawdzamy za pomocą defektoskopu iskrowego.