Corr-Tech Anticorrosion |

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław – podsumowanie

Całość robót odbywała się na odcinku 130 km. Działania Corr-Techu były związane z trasami Brzeg-Zębice-Kiełczów (ok. 46 km.) oraz Zdzieszowice-Brzeg (ok. 84 km).

Oba fragmenty odcinków, na których wykonywaliśmy prace, zostały oddane do użytku.

Powierzono nam kilka ważnych zadań, spośród których na czoło wysuwa się wykonanie izolacji spoin gazociągu rur DN 1000 (liniowych), rur DN 1200-DN 250 (montażowych) opaskami termokurczliwymi. Naprawiliśmy także miejscowe uszkodzenia mechaniczne izolacji fabrycznej, montując materiały naprawcze w miejscach, gdzie technologia tego wymagała, metodą nakładania PUR. Uzupełnialiśmy ubytki izolacji.