Corr-Tech Anticorrosion |

Kolejna inwestycja za nami

Prace rozpoczęliśmy w połowie września na południu kraju, nieopodal granic ze Słowacją i Ukrainą. Inwestycja była realizowana pod nazwą „Budowa gazociągu DN 700 Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. Działaliśmy na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 35 km. Wykonaliśmy m.in. izolację spoin gazociągu wysokiego ciśnienia (rury DN 900, DN 700, DN 200). Zadbaliśmy – jak zwykle – o bieżące naprawy i miejscowe uszkodzenia izolacji fabrycznych rur (np. łata naprawcza, pręt naprawczy), jak również dokonaliśmy zamknięcia końców rury osłonowej z rurą przewodową poprzez montaż manszet termokurczliwych. Całość dopełniło zbadanie szczelności zamontowanych izolacji dzięki użyciu poroskopu iskrowego.