Corr-Tech Anticorrosion |

Modernizacja odolanowskiego Ratusza

W czerwcu 2022 roku rozpoczął się remont Odolanowskiego ratusza. Firma Corr-tech przy współpracy z konserwatorem zabytków zajmuje się czyszczeniem elewacji  przy użyciu urządzeń strumieniowo-wodnych. Aby zachować nienaruszone lico zabytkowego budynku zastosowana została technologia polegająca na usunięciu zanieczyszczeń metodą chemiczną.