Corr-Tech Anticorrosion |

Od Śląska po Podkarpacie

Trasa budowy rozpoczynała się w Pogórskiej Woli, małopolskiej miejscowości umiejscowionej nieopodal Podkarpacia. Wiodła przez całą Małopolskę, aż do śląskiego Tworzenia. Nasz kontrakt zakładał kompleksowe wykonanie izolacji na odcinku Pogórska Wola-Pałecznica, a więc pierwszym odcinku rurociągu.

Pracując przez ponad kwartał, zrealizowaliśmy wszelkie założenia. Zadbaliśmy zatem o kompleksowe wykonanie izolacji na połączeniach spawanych rur DN 1000 (montażowo i liniowo), co mogliśmy sprawdzić, badając zaizolowane złącza  spawane oraz poprzez badanie defektoskopem iskrowym.