Corr-Tech Anticorrosion |

Powstała tłocznia w Kędzierzynie-Koźlu

Na mocy umowy z GASCONTROL wzięliśmy udział w wyżej wymienionym projekcie, który został doprowadzony do szczęśliwego finału. Roboty polegające m.in. na wykonaniu izolacji spoin gazociągu wysokiego ciśnienia (liniowe i montażowe) rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku.
Przez około 100 dni prac Corr-Tech dokonał też korekt przy miejscowych uszkodzeniach mechanicznych izolacji. Położyliśmy również izolację kształtek na obiektach kubaturowych, stosując metodę montażu trójwarstwowego taśm nawojowych w miejscach, gdzie wymagał tego projekt. Efekty uszkodzeń izolacji  realizowaliśmy przez montaż powłok typu PUR.