Corr-Tech Anticorrosion |

Gazociąg DN 1000 Lwówek-Odolanów

Na mocy porozumienia z JT S.A. przystąpiliśmy do działań związanych z powstaniem gazociągu Lwówek-Odolanów, skupiając się na etapie drugim inwestycji. Uczestniczyliśmy zatem w pracach na odcinku Odolanów-Zduny oraz Zduny-Krobia.

Wykonaliśmy jedno z naszych standardowych zadań, jakim jest usługa izolacji spoin liniowych oraz montażowych rury przewodowej gazociągu wysokiego ciśnienia.
Tradycyjnie dokonaliśmy również napraw uszkodzeń mechanicznych izolacji fabrycznej oraz przeprowadziliśmy testy związane ze szczelnością zamontowanych izolacji (defektoskop iskrowy).