Corr-Tech Anticorrosion |

Rozpędzamy się!

Działania pod tym kątem rozpoczęliśmy w połowie lipca 2018 r. Stanowiły one jeden z początkowych fragmentów budowy gazociągu relacji  Zdzieszowice-Wrocław. Dzięki skuteczności działań Corr-Techu prace antykorozyjno-izolacyjne zostały ukończone z dużym wyprzedzeniem.

Tym razem skupialiśmy się na wykonaniu izolacji spoin gazociągu wysokiego ciśnienia rur DN 1000 (liniowych) i DN 1000 (montażowych) opaskami termokurczliwymi. W trakcie dokonywaliśmy napraw miejscowych uszkodzeń mechanicznych izolacji fabrycznej, montując materiały naprawcze. W celu  sprawdzenia prawidłowego nakładania izolacji spoin dokonaliśmy badań szczelności każdego montażu.