Corr-Tech Anticorrosion |

Skuteczne działania na Śląsku i Opolszczyźnie

Blisko półtoraroczna praca związana z projektem zakończyła się pełnym sukcesem. Warto nadmienić, iż inwestycja została wsparta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ponad 140 mln złotych.
Nasze działanie na blisko 44-kilometrowym odcinku polegało na wykonywaniu izolacji spoin gazociągu wysokiego ciśnienia rur DN 1000 (montażowych i liniowych) opaskami termokurczliwymi. Zadbaliśmy również o wykonanie napraw izolacji fabrycznej, każdy etap prac finalizując badaniem szczelności zamontowanej izolacji.