Corr-Tech Anticorrosion |

Tłocznia gazu w Odolanowie

Rok 2021 i 2022 był pracowitym okresem dla naszej firmy. Jednym z wielu obsługiwanych przez nas kontraktów była Tłocznia Gazu w Odolanowie, kluczowy projekt dla podmorskiego gazociągu Baltic Pipe.

Naszym głównym zadaniem była izolacja spoin liniowych za pomocą opasek termokurczliwych i taśm nawojowych. Dodatkowo dokonaliśmy naprawy uszkodzeń mechanicznych izolacji fabrycznych, za pomocą defektoskopu iskrowego przeprowadziliśmy testy związane ze szczelnością zamontowanych izolacji. Z powierzonych zadań jak zawsze wywiązaliśmy się terminowo, z największą dbałością o detale.